• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Imbituba - Brazil

 • Tọa độ cảng: -28º -14' -8'' S, -48º -39' -31'' W
 • Mã cảng: BRIBB
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Av. Presidente Vargas, 100Imbituba, Santa CatarinaBrazil
 • Quản lý cảng: Companhia Docas de Imbituba
 • Số điện thoại: 48 3255-0080
 • Số fax: 48 255 0701
 • Website: www.cdiport.com.br
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Brazil
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes