• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Huasco - Chile

 • Tọa độ cảng: -28º -28' -55'' S, -71º -14' -50'' W
 • Mã cảng: CLHSO
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Calle Concheria 104Huasco 111 RegionHuascoChile
 • Số điện thoại: 56 54 531011
 • Số fax: 56 51 531011
 • Số Email: cphuasco@directemar.cl
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead