• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Hobart - Úc

 • Tọa độ cảng: -42º -52' -59'' S, 147º 19' 59'' E
 • Mã cảng: AUHBA
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: GPO Box 202Hobart, Tasmania 7001Australia
 • Quản lý cảng: Tasmanian Ports Corporation Pty Ltd
 • Số điện thoại: +61 3 6235 1000
 • Số fax: +61 3 6231 0693
 • Số Email: hobart@tasports.com.au
 • Website: www.tasports.com.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Oil Terminal: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes