• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Hemiksem - Bỉ

  • Tọa độ cảng: 51º 5' 24'' N, 4º 12' 35'' E
  • Mã cảng: BEHEX
  • Quốc gia: Bỉ
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No