• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Hải cảng Harbour Breton - Canada

  • Tọa độ cảng: 47º 28' 34'' N, -55º -48' -2'' W
  • Mã cảng: CAHBR
  • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
  • Quốc gia: Canada
  • Địa chỉ: Harbour BretonCanada
  • Quy mô cảng: Small
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No