• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Halifax - Canada

 • Tọa độ cảng: 44º 37' 32'' N, -63º -34' -25'' W
 • Mã cảng: CAHAL
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 1215 Marginal RoadHalifax, Nova Scotia B3H 4P8Canada
 • Quản lý cảng: Halifax Port Authority
 • Số điện thoại: 902 426-8222
 • Số fax: 902 426-7335
 • Website: www.portofhalifax.ca
 • Quy mô cảng: Large
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 7 feet m
 • Channel: 66 - 75 feet 20.1 - 21.3 meters
 • Cargo Pier: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Mean Tide: 7 feet
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Oil Terminal: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes