• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Hadsund - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 56º 42' 5'' N, 10º 5' 50'' E
 • Mã cảng: DKHSU
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Port OfficeHadsund, Jutland 9560Denmark
 • Quản lý cảng: Hadsund Port Authority
 • Số điện thoại: 45 40 43 41 96
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Anchorage: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural