• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Grenaa - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 56º 24' 32'' N, 10º 55' 37'' E
 • Mã cảng: DKGRE
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Nordhavnsvej 1Grenaa 8500Denmark
 • Quản lý cảng: Grenaa Havn A/S
 • Số điện thoại: +45 87 58 76 00
 • Số Email: port@port-of-grenaa.com
 • Website: www.port-of-grenaa.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Denmark Straits
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater