• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Grand Bank - Canada

 • Tọa độ cảng: 47º 5' 39'' N, -55º -46' -38'' W
 • Mã cảng: CAGRB
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PO Box 88Grand Bank, NL AOE 1WOCanada
 • Quản lý cảng: Grand Bank Harbour Authority
 • Số điện thoại: 709 832 0255
 • Số Email: hagrandbank@nf.aibn.com
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Atlantic
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 5 feet m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 5 feet
 • Anchorage: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater