• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Geelong - Úc

 • Tọa độ cảng: -38º -8' -60'' S, 144º 22' 0'' E
 • Mã cảng: AUGEX
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: GeelongAustralia
 • Quản lý cảng: GeelongPort
 • Số điện thoại: 03 52470206
 • Số fax: 03 52470203
 • Số Email: l.ward@patrick.com.au
 • Website: www.geelongport.com.au
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural