• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Gaspe - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 49' 0'' N, -64º -25' -59'' W
 • Mã cảng: CAGPE
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: GaspeCanada
 • Quản lý cảng: Gaspe Port Authority
 • Website: www.tc.gc.ca/quebec/en/port/gaspe.htm
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 71 - 75 feet 21.6 - 22.9 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural