• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Frederiksvark - Đan Mạch

  • Tọa độ cảng: 55º 57' 57'' N, 11º 59' 56'' E
  • Mã cảng: DKFSK
  • Quốc gia: Đan Mạch
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No