• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Fraser Surrey Docks - Canada

  • Tọa độ cảng: 49º 11' 7'' N, -122º -54' -42'' W
  • Mã cảng: CAFSD
  • Quốc gia: Canada
  • Thông tin thêm

  • Terminal: Yes
  • Inland port: Yes