• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Esquimalt - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 25' 39'' N, -123º -25' -8'' W
 • Mã cảng: CAESQ
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: EsquimaltCanada
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural