• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Esperance - Úc

 • Tọa độ cảng: -33º -52' 0'' S, 121º 52' 59'' E
 • Mã cảng: AUEPR
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: PO Box 35Esperance, Western Australia 6450Australia
 • Quản lý cảng: Esperance Port Authority
 • Số điện thoại: (08) 9071 2111
 • Số fax: (08) 9071 1312
 • Số Email: esppa@esperanceport.com.au
 • Website: www.esperanceport.com.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 61 - 65 feet 18.6 - 19.8 meters
 • Cargo Pier: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural