• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Esbjerg - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 55º 27' 36'' N, 8º 25' 57'' E
 • Mã cảng: DKEBJ
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Hulvejen 1Esbjerg DK-6700Denmark
 • Quản lý cảng: Port of Esbjerg
 • Số điện thoại: +45 75 12 41 44
 • Số fax: +45 75 13 40 50
 • Số Email: adm@portesbjerg.dk
 • Website: www.port-of-esbjerg.dk
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: West part of North Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Tide Gate