• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng ngoài khơi Eden - Úc

 • Tọa độ cảng: -37º -4' 0'' S, 149º 53' 1'' E
 • Mã cảng: AUQDN
 • Loại cảng biển: Cảng ngoài khơi [Off-Shore Terminal]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: PO Box 137Eden, New South Wales 2551Australia
 • Quản lý cảng: NSW Maritime Authority
 • Số điện thoại: 61 2 6496 1719
 • Số fax: 61 2 6496 3024
 • Số Email: edenpilot@maritime.nsw.gov.au
 • Website: www.eden.nsw.gov.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Oil Terminal: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Harbor Type: Coastal Natural