• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Ebome Marine Terminal - Cameroon

  • Tọa độ cảng: 2º 46' 40'' N, 9º 53' 36'' E
  • Mã cảng:
  • Quốc gia: Cameroon
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No