• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Douala - Cameroon

 • Tọa độ cảng: 4º 2' 50'' N, 9º 41' 43'' E
 • Mã cảng: CMDLA
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Cameroon
 • Địa chỉ: 5 Boulevard LeclercDouala BP 4020Cameroon
 • Quản lý cảng: Office National Des Ports Du Cameroun
 • Số điện thoại: 237 420133
 • Số fax: 237 426797
 • Website: www.otal.com/cameroon/index.htm
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural