• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Dongguan - Trung Quốc

  • Tọa độ cảng: 23º 2' 52'' N, 113º 44' 29'' E
  • Mã cảng: CNDGG
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thông tin thêm

  • Terminal: Yes
  • Inland port: Yes