• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Djen-Djen - Algeria

 • Tọa độ cảng: 36º 49' 0'' N, 5º 52' 59'' E
 • Mã cảng: DZDJE
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Algeria
 • Địa chỉ: BP 87Jijel 18000Algeria
 • Quản lý cảng: Entreprise Portuaire de Djen Djen
 • Số điện thoại: 213 034 44 65 64
 • Số fax: 213 034 44 52 60
 • Số Email: epjdjendjen@wissal.dz
 • Website: www.djendjen-port.com.dz
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes