• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Digby - Canada

 • Tọa độ cảng: 44º 37' 59'' N, -65º -46' 0'' W
 • Mã cảng: CADIG
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: P.O. Box 970Digby, Nova Scotia B0V1A0Canada
 • Quản lý cảng: Maritime Harbours Society
 • Số điện thoại: (902) 245-2437
 • Số fax: (902) 245-4172
 • Số Email: portofdigby@portofdigby.ns.ca
 • Website: www.portofdigby.ns.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 27 feet m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 27 feet
 • Anchorage: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural