• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Dellys - Algeria

 • Tọa độ cảng: 36º 55' 0'' N, 3º 55' 0'' E
 • Mã cảng: DZDEL
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Algeria
 • Địa chỉ: DellysAlgeria
 • Quản lý cảng: Entreprise Portuaire de Dellys
 • Số điện thoại: 213 21 429377
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Africa
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater