• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Dalhousie - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 4' 10'' N, -66º -22' -20'' W
 • Mã cảng: CADHS
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 442-B Williams StreetDalhousie, NB E8C 2X6Canada
 • Quản lý cảng: Port of Dalhousie Inc.
 • Số điện thoại: 506-684-3346
 • Số fax: 506-684-3388
 • Số Email: pdi@nb.aibn.com
 • Website: www.portofdalhousie.com
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Gulf of St.Lawrence
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 7 feet m
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 7 feet
 • Anchorage: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead
 • Turning Area: Yes