• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Cotonou - Benin

 • Tọa độ cảng: 6º 21' 0'' N, 2º 25' 59'' E
 • Mã cảng: BJCOO
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Benin
 • Địa chỉ: CotonouBenin
 • Quản lý cảng: Ports Authority of Cotonou
 • Số điện thoại: 229 315280
 • Số fax: 229 312891
 • Số Email: pac@leland.bj
 • Website: www.otal.com/benin
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: West Africa
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater