• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Corumba - Brazil

 • Tọa độ cảng: -19º 0' 0'' S, -57º -37' 0'' W
 • Mã cảng: BRCMG
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: CorumbaBrazil
 • Quản lý cảng: Hidrovias Do Paraguai
 • Số điện thoại: 55 67 2312913
 • Số fax: 55 67 231 2661
 • Website: www.ahipar.gov.br
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No