• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Corner Brook - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 57' 0'' N, -57º -57' 0'' W
 • Mã cảng: CACBK
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: P.O. Box 1165Suite 206-10 Main StreetNL A2H 6T2Canada
 • Quản lý cảng: Corner Brook Port Corporation
 • Số điện thoại: 709-634-6600
 • Số fax: 709-634-6620
 • Số Email: info@cornerbrookportcorp.com
 • Website: www.cornerbrookport.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Gulf of St.Lawrence
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 6 feet m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Mean Tide: 6 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes