• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Comox - Canada

 • Tọa độ cảng: 49º 40' 31'' N, -124º -55' -34'' W
 • Mã cảng: CACOX
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: ComoxCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Strait of Georgia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 71 - 75 feet 21.6 - 22.9 meters
 • Oil Terminal: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural