• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Come By Chance - Canada

 • Tọa độ cảng: 47º 47' 59'' N, -54º -2' -38'' W
 • Mã cảng: CACBC
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: Come By ChanceCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Placentia Bay
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 9 feet m
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Mean Tide: 9 feet
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead
 • Turning Area: Yes