• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Collingwood - Canada

 • Tọa độ cảng: 44º 29' 52'' N, -80º -13' -51'' W
 • Mã cảng: CACOL
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PO Box 15797 Hurontario StreetCollingwood, ON L9Y 3Z5Canada
 • Quản lý cảng: Town of Collingwood
 • Số điện thoại: 705 444-2500 x 3236
 • Số fax: 705 445-4755
 • Số Email: mkeast@collingwood.ca
 • Website: www.collingwood.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes