• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Churchill - Canada

 • Tọa độ cảng: 58º 44' 28'' N, -94º -4' -42'' W
 • Mã cảng: CACHV
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: P.O. Box 217 1 Axworthy WayChurchill, Manitoba R0B 0E0Canada
 • Quản lý cảng: Hudson Bay Port Company
 • Số điện thoại: 204-675-8823
 • Số fax: 204-675-2550
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Arctic Ocean
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 12 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 12 feet
 • Anchorage: 66 - 75 feet 20.1 - 21.3 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural