• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Chittagong - Bangladesh

 • Tọa độ cảng: 22º 19' 51'' N, 91º 50' 18'' E
 • Mã cảng: BDCGP
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Bangladesh
 • Địa chỉ: Bandar BhabanP. O. Box 2013Chittagong 4100Bangladesh
 • Quản lý cảng: Chittagong Port Authority (CPA)
 • Số điện thoại: 880-31- 2522200
 • Số fax: 880-31- 2510889
 • Số Email: secretary@cpa.gov.bd
 • Website: www.cpa.gov.bd
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: South Asia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes