• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Changsha - Trung Quốc

  • Tọa độ cảng: 28º 11' 19'' N, 112º 58' 10'' E
  • Mã cảng: CNCSX
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No
  • Inland port: Yes