• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Chandler - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 20' 49'' N, -64º -39' -59'' W
 • Mã cảng: CACHR
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: ChandlerCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Gulf of St.Lawrence
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 5 feet m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 5 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Harbor Type: Coastal Breakwater