• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Catalina - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 31' 10'' N, -53º -3' -39'' W
 • Mã cảng: CACAT
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: P.O. Box 87Catalina, NL A0C 1J0Canada
 • Quản lý cảng: Harbour Authority of Catalina
 • Số điện thoại: 709-469-2441
 • Số fax: 709 469 2946
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Atlantic
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural