• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Carleton - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 6' 21'' N, -66º -7' -53'' W
 • Mã cảng: CACLT
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: CarletonCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Gulf of St.Lawrence
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No