• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Campbellton - Canada

 • Tọa độ cảng: 48º 0' 37'' N, -66º -40' -9'' W
 • Mã cảng: CACOM
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PO Box 1270c/o Department of TransportCampbellton, PE C1A 7MBCanada
 • Quản lý cảng: Campbellton Port Authority
 • Số điện thoại: 902 892 2491
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No