• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Campana - Argentina

 • Tọa độ cảng: -34º -9' -28'' S, -58º -57' -30'' W
 • Mã cảng: ARCMP
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Argentina
 • Địa chỉ: Delegacian Parana Inferior (2804)CampanaArgentina
 • Quản lý cảng: Administracion Portuaria Bonaerense
 • Số điện thoại: (0054-3489)422890
 • Website: www.consejoportuario.com.ar
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Lakers & Rivers South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes