• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Calgary - Canada

  • Tọa độ cảng: 51º 4' 59'' N, -114º -4' -59'' W
  • Mã cảng: CACAL
  • Quốc gia: Canada
  • Thông tin thêm

  • Terminal: Yes