• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Caldera - Chile

 • Tọa độ cảng: -27º -3' -48'' S, -70º -50' -11'' W
 • Mã cảng: CLCLD
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: CalderaChile
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural