• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Burnie - Úc

 • Tọa độ cảng: -41º -3' -54'' S, 145º 53' 33'' E
 • Mã cảng: AUBWT
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: 1 Sandpiper AvenueLocked Bag 1818Port of Brisbane, Queensland 4178Australia
 • Quản lý cảng: Port of Brisbane Corporation
 • Số điện thoại: 61 7 3258 4888
 • Số fax: 61 7 3258 4703
 • Số Email: info@portbris.com.au
 • Website: www.portbris.com.au
 • Quy mô cảng: Large
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Cargo Pier: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes