• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Burgeo - Canada

 • Tọa độ cảng: 47º 37' 0'' N, -57º -37' -59'' W
 • Mã cảng: CABUO
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: BurgeoCanada
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Atlantic
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes