• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Bundaberg - Úc

 • Tọa độ cảng: -24º -46' -22'' S, 152º 23' 19'' E
 • Mã cảng: AUBDB
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: 45 Wharf DriveBurnett Heads, QLD 4670Australia
 • Quản lý cảng: Bundaberg Port Authority
 • Số điện thoại: 61 7 4159 4233
 • Số fax: 61 7 4159 4655
 • Số Email: info@bpa.net.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes