• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Bunbury - Úc

 • Tọa độ cảng: -33º -19' -12'' S, 115º 38' 4'' E
 • Mã cảng: AUBUY
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: PO Box 4Bunbury, WA 6231Australia
 • Quản lý cảng: Bunbury Port Authority
 • Số điện thoại: +618 (08) 9721 2800
 • Số fax: +618 (08) 9721 8253
 • Số Email: byport@byport.com.au
 • Website: www.byport.com.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater