• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển nước sâu Buenos Aires - Argentina

 • Tọa độ cảng: -34º -35' -40'' S, -58º -21' -59'' W
 • Mã cảng: ARBUE
 • Loại cảng biển: Cảng biển nước sâu [Deepwater Seaport]
 • Quốc gia: Argentina
 • Địa chỉ: Buenos AiresArgentina
 • Quản lý cảng: Administracion General de Puertos
 • Số điện thoại: (54) 11 4342-1727
 • Số Email: institucionales@puertobuenosaires.gov.ar
 • Website: www.puertobuenosaires.gov.ar
 • Quy mô cảng: Large
 • Cảng nằm ở khu vực: Argentina
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes