• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Broome - Úc

 • Tọa độ cảng: -17º -54' -51'' S, 122º 14' 0'' E
 • Mã cảng: AUBME
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: 401 Port DrivePO Box 46Broome, WA 6725Australia
 • Số điện thoại: 61 8 9192 1304
 • Số fax: 61 8 9192 1778
 • Số Email: info@broomeport.com
 • Website: www.broomeport.com
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 18 feet m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 18 feet
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes