• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Brest - Belarus

  • Tọa độ cảng: 52º 6' 12'' N, 23º 41' 23'' E
  • Mã cảng: BYBQT
  • Quốc gia: Belarus
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No