• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Botany Bay - Úc

 • Tọa độ cảng: -33º -59' -27'' S, 151º 14' 21'' E
 • Mã cảng: AUBTB
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: 207 Kent StreetSydney, NSW 2000Australia
 • Quản lý cảng: Sydney Ports
 • Số điện thoại: 61 2 9296 4999
 • Số fax: 61 2 9296 4742
 • Website: www.sydneyports.com.au
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Oil Terminal: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes