• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Bogense - Đan Mạch

  • Tọa độ cảng: 55º 20' 24'' N, 10º 3' 0'' E
  • Mã cảng: DKBGZ
  • Quốc gia: Đan Mạch
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No