• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Blanc-Sablon - Canada

 • Tọa độ cảng: 51º 25' 3'' N, -57º -9' -12'' W
 • Mã cảng: CAYBX
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: Blanc-SablonCanada
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Gulf of St.Lawrence
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural